close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 • POLSKO-CYPRYJSKA WYMIANA HANDLOWA

  Cypr nie jest znaczącym partnerem w polskiej wymianie handlowej, świadczy o tym wskaźnik udziału wymiany handlowej miedzy Cyprem a Polską, który wynosi zaledwie 0,07% całkowitego eksportu i  0,04% całkowitego importu Polski. Dwustronna wymiana handlowa charakteryzowała się zawsze nadwyżką polskiego eksportu, choć w ostatnich latach różnica jest coraz mniej wyraźna.

  Charakteryzując ogólnie poziom wymiany handlowej w ostatnich latach, można stwierdzić, że w dużej mierze był on uzależniony od współpracy w zakresie usług remontowych dla jednostek pływających. Ich udział w eksporcie Polski cykliczne wahał się od 40% do nawet 90% w 2002 roku. Z ogólnej wartości polskiego eksportu na Cypr ponad 41%  przypadało na obroty usługami dla jednostek pływających. Na wysokość tych obrotów nie ma większego wpływu ani ogólna koniunktura gospodarcza (na Cyprze lub w Polsce), ani też działalność marketingowa czy promocyjna. Są one pochodną koniunktury na rynku żeglugowym oraz związane są z faktem, że Cypr jest krajem tzw. dogodnej bandery, gdzie zarejestrowanych jest szereg polskich statków, których remonty odbywają się w stoczniach polskich. Przesunięcia czasowe pomiędzy momentem rozpoczęcia remontu (dostawa w celu uszlachetnienia), a jego zakończeniem (dostawa po uszlachetnieniu) powodują wystąpienie w polskich statystykach sezonowych wahań wzajemnego salda bilansu obrotów.

  Ze wstępnych danych statystycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2017 roku poziom eksportu z Polski na Cypr kształtował się na poziomie ok. 148,8 mln euro  (177,6 mln euro w 2016 r.), a wielkość importu z Republiki Cypryjskiej wyniosła ok. 80 mln euro (100,9 mln euro w 2016 r.). Obroty handlowe pomiędzy oboma krajami zamknęły się dodatnim dla Polski saldem w wysokości 68,8 mln euro (76,7 mln euro w 2016 r.).

  Wśród towarów eksportowanych z Polski w 2017 r. dominowały statki, łodzie i jednostki pływające, urządzenia transportowe, artykuły spożywcze oraz sprzęt elektryczny. Z Cypru najchętniej importowaliśmy statki, łodzie oraz konstrukcje pływające, sprzęt elektryczny i obuwie. 

   

                     Główne towary importowane z Cypru w 2017 r.

  Wartość  mln €

  1

  STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE     

  29,7

  2

  MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE     

         12,0

  3

  OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE       

  9,1

  4

  METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH

  8,3

  5

  PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO         

  7,6

  6

  ZIEMNIAKI/PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO      

  6

  7

  GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE I ALKOHOLOWE

  4

  8

  ZWIERZĘTA ŻYWE, PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO        

  1,1

  9

  PRODUKTY MINERALNE

  0,8

  10

  PRZYRZĄDY I APARATURA OPTYCZNA

  0,4

  Źródło: GUS

   

                         Główne towary eksportowane na Cypr w 2017 r.

  Wartość mln €

  1

  STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE

  46,6

  2

  GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE I ALKOHOLOWE

  22,2

  3

  MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE

  18,1

  4

  ZWIERZĘTA ŻYWE, PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  14,5

  5

  MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

  14

  6

  PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W TYM FARMACEUTYCZNEGO               

  8,2

  7

  ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE

  7,7

  8

  PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

  6,5

  9

  METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH            

  2,6

  10

  OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY

   2,2

  Źródło: GUS

   

  Obroty handlowe Polska-Cypr

  mln Euro

  2016

  (I-XII)

  2017

               (I-XII)

  Dynamika

   

  Obroty

  278,2 mln €

  228,8 mln €

  82%

  Eksport

  177,6 mln €

  148,8 mln €

  83,8%

  Import

  100,9 mln €

  80 mln €

  79,3%

  Saldo

  76,7 mln €

  68,8 mln €

  89,5%

  Źródło: MPiT

   

  Inwestycje wzajemne.

  Dochody cypryjskich inwestorów z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosły w 2016 r. 448,3 mln euro. Stan zobowiązań Polski z tytułu cypryjskich inwestycji bezpośrednich na koniec 2016 r. wyniósł nieco ponad 5,8 mld euro (kwota utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie od 2012 r.)

  Cypryjskie inwestycje bezpośrednie netto (FDI inflows) w Polsce w 2016 r. wyniosły ogółem 75,9 mln euro, dla porównania w 2015 r. kwota ta przekroczyła 1 mld euro.

  Polskie inwestycje bezpośrednie na rynku cypryjskim w 2016 roku wyniosły -1,47 mld euro (ogółem odpływ kapitału). Oznacza to, że w badanym okresie polscy inwestorzy bezpośredni wycofywali swój kapitał (dezinwestycje). Warto również odnotować, że trzeci, najwyższy stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2016 r. odnotowano wobec podmiotów z Cypru (3,4 mld euro).

  Należy pamiętać, że zainteresowanie inwestorów zagranicznych wynika z korzystnych warunków prowadzenia działalności, jakie w dalszym ciągu oferuje Cypr, głównie w postaci preferencji podatkowych. Zagraniczne podmioty lokują na Cyprze jedynie siedziby spółek holdingowych, czego nie należy utożsamiać ze szczególnie dużym zainteresowaniem tym rynkiem (patrz punkt 4.1). /na podstawie danych NBP/

  Gospodarcze umowy dwustronne.

  W dniu 4 czerwca 1992 r. została sporządzona w Warszawie Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku. W marcu 2012 r. w Nikozji podpisano Protokół o zmianie Umowy. Główną zmianą jest usunięcie klauzuli tax sparing, promującej zakładanie fikcyjnych spółek, oraz wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych, która umożliwia uzyskanie informacji o dochodach Polaków w relacjach z Cyprem. Protokół wprowadził także zmiany w sposobie opodatkowania dochodów członków zarządów spółek oraz obniżył stawkę podatku u źródła w odniesieniu do dywidend.

  opracowała: Agata Ratuszek-Parmakkis, 2018

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: