close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE EKONOMICZNE

  • Republika Cypryjska - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

  Wyszczególnienie

  2017

  2018 (prognoza)

  PKB wartość globalna

  19,21 mld €

  20,07 mld €

  PKB wartość na 1 mieszkańca

  22 410 €

  23 342 €

  Tempo wzrostu PKB w %

  3,9%

  3,7 %

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

  -6,7%

  -6,1%

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  97,5%

  106,4%

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych HICP)

  0,7%

  0,7%

  Stopa bezrobocia w %

  11,1%

  9,3%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego

  2016
  -4,43 mld €

  2017

  -5,13 mld €

  Wartość eksportu

  2016

   2,75 mld €

  2017

   2,96 mld €

  Wartość importu

  2016

   7,11 mld €

  2017

   8,09 mld €

  Bilans płatniczy na rachunku obrotów bieżących

  344 mln €

  878  mln €

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  2015

  159.556,6 mln€

  2016

  189.881,3 mln€

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  2015

  159.878,9 mln€

  2016

  186.554,9 mln€

  •  ŹRÓDŁA: Statistical Service of the Republic of Cyprus, EUROSTAT, Bank of Cyprus, Sapienta Economics,

    

  • W 2018 r. cypryjska gospodarka zdecydowanie kontynuuje pozytywny trend i jest jedną z najszybciej rosnących wśród krajów UE (3,65% PKB). Bezrobocie, choć nadal stosunkowo wysokie, spada najszybciej wśród państw członkowskich i obecnie wynosi ok. 7,7%. Sektor turystyczny przeżywa kolejny rekordowy rok, pomimo obaw o spadek odwiedzających w związku z ustabilizowaniem sytuacji w atrakcyjnych turystycznie, ale dużo tańszych krajach regionu East Med (Turcja, Egipt). Tylko w czerwcu liczba odwiedzających przekroczyła pół miliona osób, co stanowi wzrost o ponad 8% r/r. Drugi, po zakończeniu programu pomocowego troiki, raport MFW dot. gospodarki cypryjskiej przewiduje, że lata 2018-2019 będą okresem silnego wzrostu gospodarczego na poziomie ok 4%-4,2% PKB, któremu będzie towarzyszył dalszy spadek bezrobocia oraz długu publicznego. MFW szczególną uwagę zwrócił na problem tzw. NPL (20 mld euro, co stanowi niemal 100% PKB kraju i prawie 50% wszystkich udzielonych kredytów), oraz potrzebę natychmiastowego dostosowania istniejących ram prawnych do przeciwdziałania temu zjawisku. To właśnie kredyty problematyczne doprowadziły do konieczności kolejnego dokapitalizowania przez rząd, a następnie sprzedaży zagrożonego upadkiem państwowego banku spółdzielczego. Instytucja w przeszłości została dwukrotnie dokapitalizowana pieniędzmi podatników (1,85 mld EUR), a w kwietniu 2018 rząd zdeponował w banku kolejne 2,6 mld euro w celu przyciągnięcia inwestorów. Prognozuje się, że kolejna pomoc zwiększy poziom długu publicznego z 97,5% PKB w 2017 do 106,4% PKB w 2018 r. Ostatecznie, przy finansowej pomocy państwa udało się doprowadzić do sprzedaży instytucji na rzecz Hellenic Bank. Rząd na początku lipca przyjął również 5 projektów aktów prawnych pozwalających na skuteczniejsza egzekucję NPLs.  
  • W czerwcu 2018 r. doszło do inauguracji największego projektu inwestycyjnego na Cyprze - The City of Dreams Mediterranean Casino Resort.  Wzięli w niej udział prezydent N. Anastasiade, prezes i dyrektor generalny wykonawcy Melco Holdings oraz przedstawiciele cypryjskiej grupy spółek wchodzących w skład konsorcjum wykonawczego - CNS. Projekt budowy największego kasyna w Europie o wartości 550 mln euro ma docelowo stworzyć 6,5 tys. miejsc pracy i generować 700 mln euro rocznie (4% PKB) dla cypryjskiej gospodarki. Nikozja szacuje, że inwestycja przyczyni się również do zwiększenia liczby turystów o ok. 300 tys. osób rocznie oraz zmniejszy kwartalne różnice przychodów sektora związane z sezonowością.
  • We wrześniu 2018 r. parlament Republiki Cypryjskiej zatwierdził budżet na 2019 r. Plan finansowy przewiduje dochody na poziomie 8,5 mld EUR oraz wydatki na poziomie 7,9 mld EUR (nadwyżka w wys. 3 % PKB). Zgodnie z oświadczeniem min. finansów, zatwierdzony budżet przyczyni się do konsolidacji wzrostu gospodarczego oraz stworzenia warunków do pełnego zatrudnienia. Wg szacunków rządu, w 2019 r. gospodarka cypryjska wzrośnie o 3,8% PKB, a dług publiczny spadnie poniżej 100% PKB.
  • We wrześniu 2018 r. Standard and Poor’s podniósł ocenę Cypru z BB + / B do BBB- / A-3 z perspektywą stabilną. Tym samym Republika Cypryjska, po 7 latach, powróciła do poziomu inwestycyjnego. S&P była pierwszą agencją, która w 2012 r. obniżyła rating Cypru do poziomu śmieciowego w skutek załamania finansowego. Pozytywna ocena wzmocniła perspektywy gospodarcze kraju i jest bardzo dobrym sygnałem dla inwestorów międzynarodowych. 
  • Pomimo pozytywnych wyników ekonomiści regularnie alarmują, że dobra passa cypryjskiej gospodarki nie jest oparta na solidnym modelu ekonomicznym, lecz jest zbiegiem pozytywnych czynników, które jak np. kontrowersyjny program złotych wiz, są ryzykowne dla utrzymania wzrostu w długim okresie.  Rząd cypryjski, po zakończeniu programu naprawczego praktycznie zaprzestał restrukturyzacji. Do tej pory nie ukończono modernizacji służby zdrowia, nie zreformowano sektora edukacji, a pakiet dot. unowocześnienia turystyki od dwóch lat jest w fazie konsultacji.  
  • Opracowała: A. Ratuszek-Parmakkis, 2018 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: