close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZYJAZD DO POLSKI

 •  

  Patrz informacje wizowe w wersji angielskiej. 

   

   

  Od 21 grudnia 2007 r. Polska jest częścią strefy Schengen, obszaru bez granic wewnętrznych, obejmującej 25 państw. Obywatele krajów trzecich mogą przekraczać zewnętrzne granice Polski pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu podróży oraz stosownej wizy. Lista wymieniająca państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu zawarta jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 539/2001.

   

   

  Obywatele państw trzecich przy przekraczaniu granicy zobowiązani są także do uzasadnienia celu podróży i warunków planowanego pobytu, posiadania środków wystarczających na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo posiadać możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Ponadto nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd oraz nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

  Wniosek o wydanie wizy powinien zostać złożony oraz  rozpatrzony przez odpowiedni polski urząd konsularny zgodnie z właściwością terytorialną.

   

  Wnioskujący powinien skontaktować się z właściwym urzędem konsularnym przed złożeniem wniosku w celu uzyskania aplikacji oraz powzięcia informacji o procedurze (w tym elektronicznej rejestracji wniosku) oraz opłacie wizowej. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 15 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów.

   

  W niektórych państwach brak jest polskich przedstawicielstw. W takim przypadku wnioskujący zobowiązany jest do złożenia wniosku w odpowiednim polskim urzędzie konsularnym w innym państwie.

  Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz

   

  Albania (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Andora

   

  Antigua i Barbuda

   

  Argentyna

   

  Australia

   

  Austria

   

  Bahamy

   

  Barbados

   

  Belgia

   

  Boliwia

   

  Bośnia i Hercegowina (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Brazylia

   

  Brunei

   

  Bułgaria

   

  Chile

   

  Chorwacja

   

  Cypr

   

  Czarnogóra (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Czechy

   

  Dania

   

  Dominika

   

  Estonia

   

  Finlandia

   

  Francja

   

  Grecja

   

  Grenada

   

  Gruzja (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Gwatemala

   

  Hiszpania

   

  Honduras

   

  Hong-Kong (Specjalny Region Administracyjny ChRL)

   

  Irlandia

   

  Islandia

   

  Izrael

   

  Japonia

   

  Kanada

   

  Kiribati

   

  Kolumbia

   

  Korea Płd.

   

  Kostaryka

   

  Liechtenstein

   

  Litwa

   

  Luksemburg

   

  Łotwa

   

  Macedonia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Makao (Specjalny Region Administracyjny ChRL)

   

  Malezja

   

  Malta

   

  Mauritius

   

  Meksyk

   

  Mikronezja

   

  Mołdawia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Monako

   

  Niderlandy

   

  Niemcy

   

  Nikaragua

   

  Norwegia

   

  Nowa Zelandia

   

  Palau

   

  Panama

   

  Paragwaj

   

  Peru

   

  Portugalia

   

  Rumunia

   

  Salwador

   

  Saint Kitts and Nevis

   

  Samoa

   

  San Marino

   

  Serbia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

   

  Seszele

   

  Singapur

   

  Słowacja

   

  Słowenia

   

  St. Lucia

   

  St. Pierre i Miquelon

   

  St. Vincent i Grenadyny

   

  Szwajcaria

   

  Szwecja

   

  Tajwan (tylko dla posiadaczy paszportów, w których figuruje numer dowodu tożsamości)

   

  Timor Wschodni

   

  Tonga

   

  Tuvalu

   

  Trynidad i Tobago

   

  Urugwaj

   

  USA

   

  Watykan

   

  Wenezuela

   

  Węgry

   

  Włochy

   

  Wyspy Marshalla

   

  Wyspy Salomona

   

  Wyspy Św. Tomasza i Książęca

   

  Vanuatu

   

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

   

  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

   

   

   

  Uwagi :

  nie dotyczy wjazdu na pobyt stały, w celu podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej (za wyjątkiem obywateli państw członkowskich UE/EOG)

  z dniem 1 maja 2004 r. obywatele państw Unii Europejskiej korzystają z prawa do bezwizowego swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG). Legalizacja pobytu w Polsce powyżej 90 dni patrz: Informacja dla obywateli krajów UE i EOG przyjeżdżających do Polski: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1111400000

  szczegółowych informacji nt. zasad wjazdu i pobytu na terytorium RP udzielają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne. Spis adresów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych za granicą: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1101902000

  osoby legitymujące się dokumentami podróży (Travel Document) wydanymi na podstawie Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r. (konwencja dotycząca statusu uchodźców) a także na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 28 września 1954 r. (konwencja dotycząca statusu bezpaństwowców) nie są uprawnione do wjazdu do Polski bez wizy. Wyjątki poniżej:

  Z dniem 21 maja 2005 r. w związku z przystąpieniem Polski do Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959r., uchodźcy zamieszkujący w Irlandii oraz Rumunii są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wiz w celu wjazdu lub wyjazdu na terytorium Polski pod warunkiem:

  posiadania ważnego dokumentu podróży wystawionego zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 28 lipca 1951 roku lub porozumieniem dotyczącym wydawania dokumentów podróży uchodźcom z 15 października 1946 roku, przez organy umawiającej się strony, na której terytorium uchodźcy ci zgodnie z prawem przebywają oraz

  że ich pobyt w Polsce nie przekroczy trzech miesięcy;

  wiza jest w dalszym ciągu wymagana w wypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub wjazdu w celu uzyskania płatnego zatrudnienia na terytorium innej umawiającej się strony.

  updated 10/04/17

   

  Tagi: wizy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: