close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY POLSKIE

 •  

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu następuje na wniosek osoby pełnoletniej, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych oraz wniesieniu należnej opłaty.

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Przed udaniem się do konsulatu należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat w celu zarezerwowania terminu na złożenie wniosku paszportowego (szczegóły tutaj).

   

  Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru (formularz wniosku, instrukcja jak wypełnić wniosek). 

   

  Przy każdej wizycie w konsulacie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

  Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport, natomiast odbioru paszportu dla tej osoby dokonuje opiekun prawny. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej nie jest wymagana w trakcie dokonywania dla niej odbioru paszportu.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu, podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę.
  • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, posiadająca dobrą ostrość, odwzorowującą naturalny kolor skóry, pokazująca całą głowę aż do wysokości barków, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i twarz, która powinna zajmować 70-80% fotografii, pokazująca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Wniesienie opłaty konsularnej  zgodnie z tabelą opłat konsularnych.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: