close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 •   

   

   POLSKO-CYPRYJSKA WYMIANA HANDLOWA

   

  Cypr nie jest znaczącym partnerem w polskiej wymianie handlowej, świadczy o tym wskaźnik udziału wymiany handlowej miedzy Cyprem a Polską, który wynosi zaledwie 0,16% całkowitego eksportu i  0,10% całkowitego importu Polski. Dwustronna wymiana handlowa charakteryzowała się zawsze znaczną nadwyżką polskiego eksportu.

  Charakteryzując ogólnie poziom wymiany handlowej w ostatnich latach, można stwierdzić, że w dużej mierze był on uzależniony od współpracy w zakresie usług remontowych dla jednostek pływających. Ich udział w eksporcie Polski cykliczne wahał się od 65% do nawet 90% w 2002 roku. Z ogólnej wartości polskiego eksportu na Cypr ponad 55%  przypadała na obroty usługami dla jednostek pływających. Na wysokość tych obrotów nie ma większego wpływu ani ogólna koniunktura gospodarcza (na Cyprze lub w Polsce) ani też działalność marketingowa czy promocyjna. Są one funkcją koniunktury na rynku żeglugowym, oraz związane są z faktem, że Cypr jest krajem tzw. dogodnej bandery, gdzie zarejestrowanych jest szereg polskich statków, których remonty odbywają się w stoczniach polskich. Przesunięcia czasowe pomiędzy momentem rozpoczęcia remontu (dostawa w celu uszlachetnienia), a jego zakończeniem (dostawa po uszlachetnieniu) powodują wystąpienie w polskich statystykach sezonowych wahań wzajemnego salda bilansu obrotów.

  Z danych statystycznych Ministerstwa Gospodarki wynika, że w 2011 roku poziom eksportu z Polski na Cypr kształtował się na poziomie ok. 221,4 mln euro  (85,1 mln euro w 2010 r.), a wielkość importu z Republiki Cypryjskiej wyniosła ok 149,4 mln. euro (29,1 mln euro w 2010 roku). Obroty handlowe pomiędzy dwoma krajami zamknęły się dodatnim dla Polski saldem w wysokości 72 mln euro (56 mln euro w 2010 roku).

  Eksport towarów cypryjskich do Polski przez wiele  lat  miał praktycznie charakter śladowy. Znaczący jego wzrost i dynamikę obserwuje się dopiero w ostatnich kilku latach, głównie dzięki  rosnącemu zapotrzebowaniu w Polsce na cypryjskie  owoce cytrusowe oraz na (zwłaszcza w okresie  zimowym)  cypryjskie  ziemniaki.

  Wśród towarów eksportowanych z Polski w 2011 dominowały pojazdy i jednostki pływające, żeliwo i stal oraz maszyny i urządzenia elektryczne. Z Cypru najchętniej importowaliśmy  statki, łodzie oraz konstrukcje pływające, paliwa, maszyny zabawki oraz ziemniaki.

   

   

  Główne towary importowane z Cypru w 2011

  Wartość  mln €

  1

  STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE

  112,9

  2

  PALIWA I OLEJE MINERALNE I PROD. ICH DESTYLACJI

  10,94

  3

  MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE

  5,09

  4

  ZABAWKI, GRY I ARTYKUŁY SPORTOWE

  2,82

  5

  ZIEMNIAKI

  2,19

  6

  MEBLE, POŚCIEL, MATERACE, LAMPY, REKLAMY ŚWIETLNE

  1,96

  7

  HERBATA

  1,08

  8

  PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

  1,57

  9

  ALUMINIUM I ART. Z ALUMINIUM

  1,1

  10

  MIEDŹ I ART. Z MIEDZI

  1,05

  11

  WINO

  1,01

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

  Główne towary eksportowane na Cypr w 2011

  Wartość mln €

  1

  STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE

  122,04

  2

  ŻELIWO I STAL

  16,92

  3

  MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (GŁ. WENTYLATORY)

  12,73

  4

  PALIWA I OLEJE MINERALNE I PROD. ICH DESTYLACJI

  15,2

  5

  MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE

  8,54

  6

  NAPOJE BEZALKOHOLOWE Z WYŁĄCZENIEM SOKÓW

  5,04

  7

  ZABAWKI, GRY I ARTYKUŁY SPORTOWE

  5,14

  8

  MEBLE, POŚCIEL, MATERACE, LAMPY, REKLAMY ŚWIETLNE

  4,85

  9

  TWORZYWA SZTUCZNE

  3,57

  10

  POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI

  3,53

  11

  MYDŁO, PREPARATY PIORĄCE I CZYSZCZĄCE

  2,29

  12

  MIĘSO I PODROBY JADALNE

  2,16

  13

  KAWA

  1,94

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Źródło: GUS

   

  Obroty handlowe Polska-Cypr

   

  mln Euro

  2009

  2010

   

  Dynamika

  2009=100

  2011

  szacunek MG

  Dynamika

  2010=100

  Obroty

  178,1 mln €

  114,2 mln €

  64,1%

  370,8 mln €

  324,7%

  Eksport

  162,5 mln €

  85,1 mln €

  52,3%

  221,4 mln €

  260,3%

  Import

  15,6 mln €

  29,1 mln €

  186,5%

  149,4 mln €

  514,0%

  Saldo

  147,0 mln €

  56,0 mln €

  38%

  72,0 mln €

  128,6%

   

   

   

   


   

   

   

   

  GOSPODARCZE UMOWY DWUSTRONNE

   

  W dniu 4 czerwca 1992 r. została sporządzona w Warszawie Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku. W marcu 2012 r. w Nikozji podpisano Protokół o zmianie Umowy. Główną zmianą jest usunięcie klauzuli tax sparing, promującej zakładanie fikcyjnych spółek, oraz wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych, która umożliwia uzyskanie informacji o dochodach Polaków w relacjach z Cyprem. Protokół wprowadził także zmiany w sposobie opodatkowania dochodów członków zarządów spółek oraz obniżył stawkę podatku u źródła w odniesieniu do dywidend.

   

   INWESTYCJE WZAJEMNE

   

  Dochody cypryjskich inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału wyniosły w 2010 roku 225 mln euro w porównaniu do 172,3 mln euro w 2009 roku i straty w wysokości -136,7 euro w 2008 roku. Dochody w 2010 i 2009 stanowią prawie 2% dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich z całej Europy.

  Zobowiązania z tytułu cypryjskich inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2010 roku wyniosły 3 341 mln euro w porównaniu do 2 462,1 mln euro w 2009 roku.

  Napływ cypryjskich inwestycji bezpośrednich netto do Polski w 2010 roku wyniósł 843 mln euro (w roku 2009 209 mln euro), z czego należności wyniosły -44 mln euro, a zobowiązania 39 mln euro. Należy zaznaczyć, że w 2008 roku Cypr był jednym z krajów Europy (po Luksemburgu, Niemcach, Włochach), z którego pochodziło najwięcej środków (12%). (Na podstawie danych NBP).

  Polskie inwestycje bezpośrednie na rynku cypryjskim w 2010 roku wyniosły 434 mln euro (11% inwestycji bezpośrednich dokonanych na terenie krajów UE 25 wraz z Islandią, Lichtensteinem, Norwegią oraz Szwajcarią) i zwiększyły się o ponad 393,2 mln euro w porównaniu do roku 2009, w którym wyniosły  40,8 mln euro i stanowiły 1,15% inwestycji w wyżej wspomnianych krajach. Wysokie (piąte) miejsce Cypru wśród krajów wybieranych przez polskich inwestorów wynikało z korzystnych warunków prowadzenia działalności jakie oferował Cypr, głównie w postaci preferencji podatkowych. 

   

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki

   

  opracowała: Agata Ratuszek-Parmakkis

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: